Hvordan foregår det?

Bilag og daglig bogføring

Det er meget individuelt og fleksibelt, oftest modtager jeg bilag med posten til bogføring.

Nogle kunder besøger jeg hver uge eller hver 14. dag, afhenter hvad der er til bogføring og vi får kort lejlighed til at drøfte forskellige praktiske ting omkring bogføring, bilag, moms, regnskabet, løn, og så videre.

Enkelte af mine kunder kommer også på mit kontor een til to gange per måned med bilag og gennemgang. 

Bogholderi og regnskab.

De regnskaber, jeg står for, udføres alle i min virksomhed og jeg benytter Microsoft C5 som regnskabs system, ligesom jeg er administrator for e-conomic, online regnskabsprogram.

Derudover råder jeg over andre nødvendige løn- og opkrævnings systemer.

© Erling Eiberg 2013